przejdź do Sochaczew.pl
224230 odwiedzin

grupa 1

A A A

8a1

27.03.2020

To, co jest podkreślone uczniowie przepisują do zeszytu. Zdjęcie lub skan wykonanych ćwiczeń wyślij na maila marzenaswiatly@gmail.com pamiętając o wpisaniu  swojego imienia, nazwiska i klasy.

Topic: Drukarka 3d – ćwiczenia w czytaniu.

Przeczytaj tekst ze strony 41 w zeszycie ćwiczeń, nowe wyrazy zapisz w zeszycie i przetłumacz na język polski korzystając z dostępnych źródeł.

Odpowiedz na pytania pod tekstem.

Przećwicz słownictwo z rozdziału 4 na quizlet https://quizlet.com/ExpressPublishingPL/folders/flash-klasa-8/sets

 

31.03.2020

To, co jest podkreślone uczniowie przepisują do zeszytu. Zdjęcie lub skan wykonanych ćwiczeń wyślij na maila marzenaswiatly@gmail.com pamiętając o wpisaniu  swojego imienia, nazwiska i klasy.

Nagrania do słuchania: https://learningclub.egis.com.pl/pl/szkolapodstawowa/flash/flash_klasa_8_zeszyt_cwiczen_nagrania_audio

Topic: Rozdział 4 – ćwiczenia.

Wykonaj ćwiczenia ze strony 42 w zeszycie ćwiczeń. Nagrania możesz odtwarzać tyle razy, ile potrzebujesz.

Ćwiczenie 1 – ścieżka 10

Ćwiczenie 2 – ścieżka 11

 

01.04.2020

To, co jest podkreślone uczniowie przepisują do zeszytu. Zdjęcie lub skan wykonanych ćwiczeń wyślij na maila marzenaswiatly@gmail.com pamiętając o wpisaniu  swojego imienia, nazwiska i klasy.

Nagrania do słuchania: https://learningclub.egis.com.pl/pl/szkolapodstawowa/flash/flash_klasa_8_zeszyt_cwiczen_nagrania_audio

Topic: Rozdział 4 – ćwiczenia egazminacyjne.

Wykonaj ćwiczenia ze strony 43 w zeszycie ćwiczeń. Wypowiedź pisemną wykonaj w zeszycie przedmiotowym.

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość