przejdź do Sochaczew.pl
256946 odwiedzin

grupa 2

A A A

Klasa 8 a

Odpowiedzi do zadań w Zeszycie ćwiczeń str. 29.

ex.1/29 1 a) Suggested Answer I think 1 will be about going on a sightseeing holiday. I think 2 will be about going on a beach holiday. I think 3 will be about going on an adventure holiday. b) sightseeing: 1B road trip: 1C rewarding: 2a beach: 2A, 2B activities: 2c sculptures: 1A tour: 2b volleyball: 2B swim: 2C family time: 1C

ex.2/29   1. B 2. A 3. B

Odpowiedzi do zadań w podręczniku str. 50

ex.1a/50 – B

ex.2/50 – 1. c, 2.a, 3.b

15th April, 2020

Wednesday

Topic:  Czas Present Perfect - gramatyka

1. Robimy w zeszycie tabelkę na dwóch stronach z zeszycie tak jak w przypadku czasów (Past Simple/Past Continuous). W jednej kolumnie wpisujemy czas Present Perfect, drugą zostawiamy pustą.

Pod nagłówkiem Present Perfect wpisujemy: 

Użycia: 

1. czynności, które zaczęły się w przeszłości i trwają nadal, I have been a student for 5 years.

2. czynność, która wydarzyła się w przeszłości (nie wiemy kiedy) a efekt widoczny jest w teraźniejszości),

I've lost my phone.

3. doświadczenia życiowe, I've been to Spain 3 times.

+ (zdanie twierdzące)

I/You/We/They  have('ve)     III forma czasownika lub czasownik z końcówką -ed

She/He/It  has('s)

- (zdanie przeczące)

I/You/We/They  have not(haven't) III forma czasownika lub czasownik z końcówką -ed

She/He/It  has not(hasn't)

?(zdania pytające)

Have     podmiot + IIIforma czasownika lub czasownik z końcówką - ed

Has

Określenia czasu:

for - przez, I have lived here for 10 years. (po for mamy podany przedział czasu)

since - od, I have lived here since 2002. (po since mamy podany moment z przeszłości)

already - już, I've already eaten breakfast. (already jest po have/has, przed czasownikiem głównym)

just - przed chwilą, She's just done her homework. (just jest po have/has ale przed czasownikiem głównym)

yet - już, jeszcze (występuje w zdaniach przeczących i pytających na końcu zdania) Have you done your homework yet?; I haven't washed the dishes yet.

ever- kiedykolwiek, Have you ever tried sushi?

never- nigdy (do opisywania doświadczeń) She's never tried sushi?

2. Mamy już notatkę odnośnie czasu Present Perfect. Dodatkowo podsyłam link w którym ten czas jest omówiony. Proszę o obejrzenie:

https://www.youtube.com/watch?v=0saALAhOQ2I

3. Wykonujemy ćwiczenia online dotyczącego tego czasu:

https://www.perfect-english-grammar.com/present-perfect-exercise-1.html - zdania twierdzące

https://www.perfect-english-grammar.com/present-perfect-exercise-2.html - zdania przeczące

https://www.perfect-english-grammar.com/present-perfect-exercise-3.html -zdania pytające

 

 

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość