przejdź do Sochaczew.pl
261584 odwiedzin

język angielski

A A A

Klasa 2b

W ostatnim opisie lekcji pojawił się błąd w nr stron. Niektórzy poradzili sobie z tym kłopotem, ale dla sprostowania podaję jeszcze raz skrypt lekcji z poprzedniego tygodnia.

Klasa 2b

Na czwartek 2.04 prosiłabym o przesłanie nagrania z piosenką 'Can you sing? 'na adres mailowy: a.kwiatkowskasp7@gmail.com lub na messengera: Agnieszka Kwiatkowska:

Wpisujemy do zeszytów:

26th March, 2020

Topic: Musical instruments - Instrumenty Muzyczne

1. Owieramy podręcznik na stronie 40-41, patrzymy na obrazki na górze strony, słuchamy, pokazujemy i powtarzamy słowa. (nagranie 29)

https://learningclub.egis.com.pl/pl/szkolapodstawowa/fairyland/fairyland_2_new_podrecznik_wieloletni_nagrania_audio

2. Wpisujemy słowa do zeszytu

guitar - gitara

recorder - flet

piano - pianino

triangle- -trójkąt

drum - bębenek

tambourine-tamburyn

recorder - flet

3.Wykonujemy w zeszytach zadanie 1 str. 40 (Słuchamy nagrania 30  i numerujemy instrumenty)

https://learningclub.egis.com.pl/pl/szkolapodstawowa/fairyland/fairyland_2_new_podrecznik_wieloletni_nagrania_audio

4.Słuchamy piosenki nr 31 i pokazujemy na obrazki w ćw. 3 str.41

https://learningclub.egis.com.pl/pl/szkolapodstawowa/fairyland/fairyland_2_new_podrecznik_wieloletni_nagrania_audio

5. Słuchamy i powtarzamy piosenkę. 

27th March, 2020

1. Utrwalamy materiał z 26.03.2010

2. Wykonujemy zadanie 4/41 (Zrób instrument i powiedz zdanie ' I can play the.....'

3.W zeszytach ćwiczeń wykonujemy zadania dotyczące instrumentów muzycznych. 

2.04.2020

Topic: Musical instruments – utrwalenie.

1. Otwieramy podręcznik na str. 40-41 i utrwalamy słownictwo dotyczące instrumentów.

2. Opcjonalnie: zrób karty do gry Memory (podziel kartki A4 na cztery części, narysuj na każdej jeden instrument muzyczny i na kolejnych napisz nazwy instrumentów). Zagraj w Memory.

3. Utrwalamy piosenkę do zadania 3/41 (nagranie nr  31)

https://learningclub.egis.com.pl/pl/szkolapodstawowa/fairyland/fairyland_2_new_podrecznik_wieloletni_nagrania_audio

3.04.2020

Topic: I can sing – story(historyjka)

1. Otwieramy podręcznik na str. 42-43. (Rozmawiamy z dzieckiem co widzi na obrazkach (może być po polsku), nazywamy instrumenty, które widać na obrazkach)

2 Słuchamy historyjki (nr 32) i patrzymy na obrazki

https://learningclub.egis.com.pl/pl/szkolapodstawowa/fairyland/fairyland_2_new_podrecznik_wieloletni_nagrania_audio

3. Słuchamy i powtarzamy zdanie po zdaniu w historyjce.

4. Do zeszytu wpisujemy:

What i sit? – Co to jest?

I can play the drum – potrafię grać na bębenku

You’re good – dobry jesteś

I know – ja wiem

All together now – teraz wszyscy razem

We are in the fairy band –my jesteśmy w bajkowym zespole

Homework

Na 9.04 poprosiłabym o piosenkę ‘I can play the piano’ (zadanie 3/41) nr 31

https://learningclub.egis.com.pl/pl/szkolapodstawowa/fairyland/fairyland_2_new_podrecznik_wieloletni_nagrania_audio

'na adres mailowy: a.kwiatkowskasp7@gmail.com lub na messengera: Agnieszka Kwiatkowska

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość