przejdź do Sochaczew.pl
233406 odwiedzin

grupa 1

A A A

5a1

07.04.2020 

Thema: Was tut dir weh? (Co Cię boli?)

Przepisz do zeszytu.

-   Was tut dir weh?

  • Das Ohr tut mir weh.

-   Was tut dir weh?

  • Mir tut das Ohr weh.

-   Was tut dir weh?

  • Die Ohren tun mir weh.

-   Was tut dir weh?

  • Mir tun die Ohren weh.

Słuchaj i czytaj jednocześnie – ćwiczenie 5/7 w podręczniku.

Ćwiczenie 6/7 w podręczniku. Przepisz uzupełniony dialog do zeszytu.

Zadania wykonaj do 08.04.2020r.

Po świętach podam termin wysłania prac domowych.


03.04.2020r.

Thema: Die Medikamente.

Przepisz nazwy lekarstw do zeszytu i podaj ich znaczenie (podręcznik – ćwiczenie 13/10).

Wykonaj ćwiczenie 13/10.

Napisz 3 dialogi w zeszycie na podstawie przykładów z ćwiczenia 14/10

w podręczniku.

Proszę o wysłanie rozwiązań wszystkich zadań od 27.03.2020 r. (skan lub zdjęcie zeszytu przedmiotowego oraz zeszytu ćwiczeń) do 06.04.2020 r. na adres jnpracedomowesp7@onet.pl

 


 

klasa 5a, gr.1

 

W ramach powtórzenia wiadomości proszę wykonać następujące ćwiczenie.

 

Jak zwrócisz się do jednej osoby, do kilku osób i w formie grzecznościowej?

 Zapisz tryb rozkazujący dla podanych czasowników:

essen –

sprechen –

geben –

helfen –

sich waschen –

arbeiten –

laufen–

warten –

schwimmen –

singen –

 

27.03.2020

 

Thema: Ich habe einen Kopf, zwei Hӓnde …

1. Ćwiczenie 2/str. 7 w podręczniku. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.

2. Przepisz podane ćwiczenie do zeszytu i uzupełnij według przykładu!

die Augen – das Auge

die Ohren –……………………………….

die Beine - ………………………………

die Arme - ………………………………

die Hӓnde - ……………………………..

die Zӓhne - ……………………………..

3. Ćwiczenie 3/str. 7 w podręczniku. Uzupełnij tabelę w zeszycie. Zwróć uwagę

na kolory oznaczeń rodzajników przy poszczególnych częściach ciała na str. 6

w podręczniku.

4. Wykonaj ćwiczenie 1 w zeszycie ćwiczeń.

Wszystkie zadania wykonaj do 31.03.2020r.

 

31.03.2020r.

Thema: Ich habe Kopfschmerzen.

Ćwiczenie 8/str. 8 w podręczniku.

Przepisz podane dolegliwości do zeszytu w zdaniach zaczynając od:

Ich habe …

np. Ich habe Bauchschmerzen.

Przetłumacz zdania na język polski. Skorzystaj ze słownika na końcu podręcznika. Zapisz  rozwiązanie ćwiczenia w zeszycie.

Zadania wykonaj do 03.04.2020r.

 

 

 

 


kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość