przejdź do Sochaczew.pl
256301 odwiedzin

grupa 2

A A A

KLASA  7B2   DN. 15.04.2020

Lesson 1

Topic : I’d love to go shopping with you . Użycie konstrukcji bezokolicznikowej z „ to „ , bez „to „ oraz czasowinka z końcówką – ing .

  1. Zapisujemy w zeszycie notatkę, uczymy się jej J

 

Użycie konstrukcji z” to”

a)      Do wyrażenia celu , np She bought eggs to make a cake . Kupiła jajka, żeby upiec ciasto .

b)      Po czasownikach takich , jak : advise ( doradzać), expect ( oczekiwać ) , hope ( mieć nadzieję ), offer ( oferować ) , plan, promise , refuse( odmówic ) , want ( chcieć ) , ask, agree ( zgadzać sie ), decide , manage ( być w stanie ) , need , seem ( wydawać się ) , itd...

Np. We decided to spend our holiday in Japan .

c)      Po “too “ oraz “ enough “

Np.He is old enough to drive a car .

 

Użycie konstrukcji bez “ to “

 

a)      Po czasownikach modalnych : can, should, may …….

Np. You mustn’t eat junk food .

b)      Po czasownikch let i  make ,

Np. He made me go to the dentist . Let me help you .

Użycie czasownika z końcówką –ing

 

a)      W funkcji rzeczownika , np . Swimming is good form of exercise.

b)      Zwykle po czasownikach :  like, dislike , love , hate, enjoy, prefer, start , stop, begin , fancy , itd..

Np. I love texting my friends .  I like cooking a lot .

c)      Po czasowniku go , kiedy mówmy o czynnościach : np  We often go fishing at the weekends.

d)      Po innych czasownikach , np :

avoid ( odmawiać ), admit ( przyznać ) , begin, continue, deny ( odmawiać ), risk, start, finish , look forward to ( cieszyć sie na )

np. He avoids giving his  real name online to people he doesn’t know . ( odmawia podania prawdziwego imienia online luziom, których nie zna ).

e)      Po zwrotach :

-          Be busy – byc zajetym

-          It’s no use – nie ma sensu

-          It’s ( not) worth – warto, nie warto

-          There’s no point – nie ma sensu , np . There’s no point going to the cinema today .

To wszystko , jeśli chodzi o notatkę do tematu .

 

HOMEWORK !

Chciałabym, żebyście wykonali w zeszytach ćwiczenia do tego zagadnienia . Proszę wpisywać tylko odpowiedzi bez konieczności przepisywania zdań z podręcznika . Zrobione zadania trzeba odesłac do sprawdzenia na ocenę  do dnia 18.04 ( sobota ) na adres : dorota.ferginska@onet.pl

Cw 1 i 2 /60 – podrecznik

Ćw 4 i 5 / 61- podrecznik

Ćw . 8,9,10 / 69 – zeszyt ćwiczeń

Pozdrawiam i życzę miłej pracy

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość