przejdź do Sochaczew.pl
256307 odwiedzin

grupa 1

A A A

KLASA 7 A 1   DN. 15.04.2020

TOPIC:GREEN LANDMARKS .  Praca z tekstem str.70

  1. Wpisz słownictwo do zeszytu z podręcznika z tabelki str 70 i przetłumacz .
  2. Wykonaj ćw 2/70 . Odpowiedzi wpisz do zeszytu .
  3.  Nastepnie zapisz w zeszycie nstp.słowka :

 

affect- wpływać

rising-powstanie , wzrost

damages- zniszczenia

poisoning – zatrucie

preserve- zachować , przechować , konserwować

melting- topniejący

makeover- przeróbka

sewage- ścieki

potable – pitna , np woda

 

  1. Wykonaj ćw . 3/71 . Odpowiedzi wpisz do zeszytu .
  2. Wpisz do zeszytu

Prepositions :

a)      equal to – równy czemuś

b)      amount of – ilość czegoś

c)      to learn about sth – uczyć się o czymś

d)      example of sth – przykład czegoś

 

  1. Wykonaj ćw. 4/71 . Odpowiedzi wpisz do zeszytu .
  2. Wykonaj ćw 3/28 w zeszycie ćwiczeń .

8 . HOMEWORK .

WYKONAJ KARTĘ PRACY .

Prześlij na adres : dorota.ferginska@onet.pl do dnia 18.04 ( sobota) . Praca będzie oceniona . Mozna wysłac same odpowiedzi . Proszę o pracę w terminie .

Pozdrawiam

7a1.język angielski.karta pracy.15-04-2020

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość