przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
362528 odwiedzin

Oferta

A A A

Jak liczone są punkty z egzaminu ósmoklasisty?

Podczas rekrutacji do liceum można uzyskać maksymalnie 200 punktów. Z egzaminu ósmoklasisty można uzyskać maksymalnie połowę tych punktów, czyli 100.

Jeśli chodzi o język polski i matematykę - liczbę otrzymanych punktów procentowych należy pomnożyć przez 0,35. Oznacza to, że z egzaminu z tych dwóch przedmiotów można uzyskać maksymalnie 70 punktów - po 35 z każdego. Jeśli chodzi o język obcy nowożytny - w tym przypadku liczbę punktów mnożymy przez 0,3 - czyli najwięcej można zdobyć 30 pkt.
Rekrutacja do liceum 2022. Punkty za oceny i dodatkową aktywność

Podczas rekrutacji do liceum brane są pod uwagę cztery przedmioty: język polski, matematyka, a także dwa, które znajdują się w wykazie wybranej przez ucznia klasy.

Ocena celująca - 18 punktów,
Ocena bardzo dobra - 17 punktów,
Ocena dobra - 14 punktów,
Ocena dostateczna - 8 punktów,
Ocena dopuszczająca - 2 punkty.

Można także otrzymać dodatkowe punkty:

Świadectwo z paskiem - 7 punktów,
Wolontariat szkolny - 3 punkty,
Konkursy, olimpiady, wydarzenia artystyczne i sportowe - od 2 do 10 punktów, ale nie więcej niż w sumie 18.

Oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Sochaczewski

na rok szkolny 2022/2023

 

Liceum Ogólnokształcące im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie

liceum ogólnokształcące

Poz.

rozszerzenie/zawód

liczba oddziałów

liczba uczniów

1.

język polski, język angielski, język niemiecki

1

30

2.

język polski, historia, wos                            

1

30

3.

biologia, chemia

1

30

4.

matematyka, geografia, język angielski

1

30

5.

matematyka, fizyka, język angielski

1

30

6.

matematyka, chemia, język angielski

1

30

 

 

 

 

 

 

Zespół Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie

liceum ogólnokształcące

Poz.

rozszerzenie

liczba oddziałów

liczba uczniów

1.

język angielski, język polski, geografia

1

30

2.

język angielski, historia, wos

1

30

 

technikum

Poz.

zawód

liczba oddziałów

liczba uczniów

1.

technik  ekonomista

0,5

15

2.

technik rachunkowości

0,5

15

3.

technik żywienia i usług gastronomicznych

0,5

15

4.

technik hotelarstwa

0,5

15

5.

technik reklamy

0,5

15

6.

technik handlowiec

0,5

15

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie

liceum ogólnokształcące

Poz.

rozszerzenie

liczba oddziałów

liczba uczniów

1.

biologia, geografia, język angielski

1

30

 

technikum

Poz.

zawód

liczba oddziałów

liczba uczniów

1.

technik mechanik

 

0,5

15

2.

technik spedytor

0,5

15

3.

technik budownictwa

0,5

15

4.

technik elektryk

0,5

15

5.

technik logistyk

1

30

6.

technik informatyk

1

30

 

Branżowa szkoła I stopnia

Lp.

zawód

liczba oddziałów

liczba uczniów

1.

mechanik pojazdów samochodowych (młodociany pracownik)

1

30

2.

wielozawodowa

 

młodociani pracownicy:

blacharz samochodowy, fryzjer, krawiec, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektryk, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, cukiernik, piekarz, monter sieci i instalacji sanitarnych, stolarz, murarz-tynkarz, monter konstrukcji budowlanych, lakiernik samochodowy, blacharz, elektromechanik, betoniarz-zbrojarz, elektronik, mechanik motocyklowy, magazynier – logistyk, dekarz, operator obrabiarek skrawających, mechanik pojazdów kolejowych

 

uczniowie:

ślusarz, mechanik monter maszyn i urządzeń, operator urządzeń przemysłu chemicznego

2

60

 

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie

liceum ogólnokształcące

Poz.

rozszerzenie

liczba oddziałów

liczba uczniów

1.

biologia, chemia, język angielski

1

30

 

technikum

Poz.

zawód

liczba oddziałów

liczba uczniów

1.

technik ogrodnik

 

0,5

15

2.

technik eksploatacji portów i terminali

1,5

45

3.

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

1

30

4.

technik żywienia i usług gastronomicznych

1

30

 

Branżowa Szkoła I stopnia

Poz.

zawód

liczba oddziałów

liczba uczniów

1.

kucharz

0,5

15

2.

wielozawodowa

 

młodociani pracownicy:

cukiernik piekarz, elektryk, krawiec, sprzedawca, magazynier – logistyk, stolarz, monter zabudowy                   i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci i instalacji sanitarnych

0,5

15

Zespół Szkół w Teresinie

Technikum

Poz.

zawód

liczba oddziałów

liczba uczniów

1.

technik logistyk

0,5

15

2.

technik mechanik

0,5

15

3.

technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

0,5

15

4.

technik elektroenergetyk transportu szynowego

0,5

15

5.

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

0,5

15

6.

technik spawalnictwa

0,5

15

 

Branżowa Szkoła I stopnia

Poz.

zawód

liczba oddziałów

liczba uczniów

1.

kierowca mechanik

0,5

15

2.

magazynier – logistyk

0,5

15

3.

elektryk

0,5

15

4.

ślusarz

0,5

15

 

kontakt